Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informujemy, iż podczas imprez, wydarzeń organizowanych przez PSR w Opolu mogą być wykonywane zdjęcia utrwalające Państwa wizerunek, które to następnie będą publikowane np. w mediach społecznościowych, na stronie PSR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o jednoznaczne zaznaczenie tego faktu w trakcie wykonywania tychże zdjęć.
Państwowa Straż Rybacka w Opolu
23-09-2021 - 21:59

Status prawny Status prawny

Zarządzenie Wojewody w sprawie nadania statutu PSR w Opolu

zarzdzenie

Załącznik do

Zarządzenia Nr 123/10

Wojewody Opolskiego

z dnia 28.06.2010r.

Statut

Państwowej Straży Rybackiej

§ 1. Państwowa Straż Rybacka w Opolu zwana dalej w skrócie „Strażą" jest państwową jednostką budżetową, utworzoną na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (tj. Dz. U. Nr 189 poz. 1471 z 2009r.) oraz Zarządzenia Nr 196 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2000r.

§ 2. Siedzibą Państwowej Straży Rybackiej jest miasto Opole.

§ 3. Obszarem działania Straży jest województwo opolskie.

§ 4. Strażą kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Rybackiej podlegający bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

§ 5. Podstawowym zadaniem Straży jest:

1) kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym,

a w szczególności:

a) zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków

i innych organizmów żyjących w wodzie;

  • b) zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i innymi organizmami żyjącymi w wodzie;
  • c) nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką;

2) współpraca z Policją oraz innymi organami państwowymi

i samorządowymi, uprawnionymi do rybactwa oraz organizacjami

społecznymi w zakresie ochrony wód;

3) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

w zakresie niezbędnym do realizacji jego celów;

4) realizacja zadań wynikających z mocy odrębnych przepisów.

§ 6. Państwowa Straż Rybacka podlega bezpośrednio Wojewodzie.

§ 7. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Straży określa Regulamin

Państwowej Straży Rybackiej w Opolu, nadany przez Wojewodę

Opolskiego w drodze zarządzenia.

§ 8. Zmiany do statutu wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE O UTWORZENIU JEDNOSTKI

Zarządzenie Nr 196/00 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2000r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Państwowa Straż Rybacka w Opolu

Na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750) oraz z art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999r. Nr 38 poz. 36, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1225, z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550)zarządza się co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie

Więcej artykułów…

  1. Uprawnienia
2021  Państwowa Straż Rybacka w Opolu